Projekotwanie sztachetki z plastiku na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Konstrukcja plot plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Ogrodzenie PCV na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.